“De Kijfakker” is ontstaan halverwege de negentiende eeuw. Het is één van de eerste boerderijen die buiten de bebouwde kom van Deil werd gebouwd. De naam “De Kijfakker” is niet zomaar bedacht door de eerste bewoners.
De boerderij is namelijk gelegen op een punt waar vroeger twee gemeenten bij elkaar kwamen. De gemeente Deil en Geldermalsen.

Deze gemeenten maakten vroeger altijd onderling ruzie (kijven) over bij welke gemeente de boerderij(akker) behoorde. Vandaar de naam “De Kijfakker”. De boerderij heeft altijd een eigen karakter gehad.
Er werd niet alleen vee gehouden maar de boerderij was tevens slachthuis. Er werden vanuit de hele omtrek dieren geslacht……